VIETNAM ELEVATOR EXPO

The International Exhibition for Elevators, Lifts, Technologies & Accessories

From 05th – 07th December 2024

At SECC – 799 Nguyen Van Linh Street, Dist. 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Hội thảo

Một tính năng cực kỳ phổ biến của sự kiện này luôn là các buổi hội thảo miễn phí. Năm 2019, các diễn giả...

Read more