VIETNAM ELEVATOR EXPO

The International Exhibition for Elevators, Lifts, Technologies & Accessories

From 05th – 07th December 2024

At SECC – 799 Nguyen Van Linh Street, Dist. 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Thông tin khách sạn

Thông tin về địa điểm, đánh giá các khách sạn.

Read more

FAQ

LIFTEX 2019 được nhắm mục tiêu cho tất cả những người trong ngành thương mại có trách nhiệm quản lý, chỉ định, cài đặt,...

Read more

Lợi ích tham quan

Đến với triển lãm sẽ được biết đến các dịch vụ sản phẩm và dịch vụ hiện tại và tương lai - biết cách...

Read more

Đăng ký tham quan

Đăng ký tham quan ngay hôm nay

Read more