VIETNAM ELEVATOR EXPO

The International Exhibition for Elevators, Lifts, Technologies & Accessories

From 05th – 07th December 2024

At SECC – 799 Nguyen Van Linh Street, Dist. 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Ba ngày diễn ra sự kiện là cơ hội cho các doanh nghiệp đi đến những quyết định quan trọng. Với số lượng khách tham quan dự kiến lên tới 2.000 người, đây là cơ hội để gặp gỡ các nhà cung ứng, tìm kiếm các sản phẩm mới, tìm kiếm và chia sẻ nhằm tạo ra các mối quan hệ kinh doanh mới.

 

  •  Sự kiện quan trọng đầu tiên của ngành công nghiệp thang máy Việt Nam.
  •  Cơ hội để gặp gỡ và trao đổi diễn ra trong 3 ngày của triển lãm.
  •  Cung cấp hàng ngàn khách tham quan.
  •  Kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.