VIETNAM ELEVATOR EXPO

The International Exhibition for Elevators, Lifts, Technologies & Accessories

From 05th – 07th December 2024

At SECC – 799 Nguyen Van Linh Street, Dist. 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Về Elevator 2021

Lift Elevator 2021 sẽ được tổ chức từ ngày 2-4/12/2021 số 799 Phố Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Do quy...

Read more