VIETNAM ELEVATOR EXPO

The International Exhibition for Elevators, Lifts, Technologies & Accessories

From 05th – 07th December 2024

At SECC – 799 Nguyen Van Linh Street, Dist. 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

VIETNAM ELEVATOR EXPO 2021 – Kết nối và chia sẻ cho thành công lẫn nhau

Là ‘ một sân chơi thương mại ‘ mang tinh thần của dòng chảy kinh tế toàn cầu tập trung vào “kết nối và chia sẻ “, triển lãm là nơi mà các công nghệ mới được giới thiệu, các hoạt động phù hợp để doanh nghiệp như thu hút đầu tư hoặc tư vấn bắt đầu và các hội thảo nâng cao về các chính sách thương mại hoặc chiến lược phát triển được tổ chức.

Sân chơi dành cho ngành công nghiệp Thang máy ở Việt Nam:

Việt Nam Elevator Expo 2021 đã xác định được tiềm năng của ngành công nghiệp bằng cách lập bản đồ sự quan tâm, khả năng và chuyên môn. Triển lãm cung cấp những kênh liên kết chất lượng cao từ đó tạo ra các cơ hội kinh doanh.

Đây là sự kiện đáng tham gia dành cho: OEMs, các nhà cung cấp thang máy và thang cuốn, các nhà xây dựng và phát triển, kiến trúc sư, kỹ sư điện,các nhà tư vấn về quản lý dự án và dịch vụ, kỹ thuật và kiến trúc, các doanh nghiệp, cá nhân, các nhà quản lý cơ sở vật chất, các nhà phân phối, các quản trị viên bệnh viện và các doanh nhân.